Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työntekijöiden työehtosopimus

15.4.2019

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työntekijöiden työehtosopimus on voimassa 1.4.2022-31.3.2024.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työntekijöiden työehtosopimuksessa on sovittu työnteon vähimmäisehdot. Esimerkiksi kokki, tarjoilija ja ravintolatyöntekijä löytää sopimuksesta tiedon esimerkiksi  siitä, millainen  työaika, palkka ja sairausajan palkka hänelle kuuluu.  Nämä ehdot ovat minimiehtoja.

Palvelualojen ammattiliitto PAM neuvottelee työehtosopimuksesta alan yrityksiä ja työnantajia edustavan Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n kanssa. Työehtosopimuksen alaisissa töissä työskentelee Suomessa noin 75 000 työntekijää.

Työehtosopimus on yleissitova ja siinä sovitut työehdot ovat minimiehtoja, joita työnantajan on vähintään noudatettava kaikkiin työntekijöihinsä. Sopimus koskee työaikalain alaisia työntekijöitä.